BUN § 61

Utskrivet från: http://gotland.se/15958

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-09-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-09-06

BUN § 61
Rapporter


Förvaltningschef Lars Danielson och planeringssekreterare Gunilla Carlson rapporterade om
- Skolplikts- och socialtjänstärenden läsåret 2003/04

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Rapporteringen av skolplikts- och socialtjänstärenden skall ske enligt tidigare rutin (månadsvis till au; läsårsvis redovisning för BUN)
    2. Rapporten godkänns