BUN § 62

Utskrivet från: http://gotland.se/15957

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-09-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-09-06

BUN § 62
Arbetsutskottets övriga paragrafer

- PM ang bristen på prao-platser i vård och omsorg (Au § 57)
- Taxor Kulturskolan (Au § 58)
- Rapporter (Au § 59)

Barn- och utbildningsnämndens beslut


  1. Arbetsutskottets beslut godkänns