BUN § 64

Utskrivet från: http://gotland.se/15955

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-09-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-09-06

BUN § 64
Kost, näring och kvalitet

Under augusti 2004 har en debatt förts i Gotlands media kring skolmaten. Med anledning därav har förvaltningscheferna Staffan Thurgren, KSK, och Lars Danielson, BUF, samt upphandlare Gerd Hansson, Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland och Kostchef Inger Göthberg meddelat bl a följande:

Inköp av livsmedel regleras, liksom all varu- och tjänsteanskaffning inom offentlig sektor, genom lagen om offentlig upphandling (LOU).
Vid beslut om upphandling sker upphandlingen genom kommunens konsult- och servicekontor. Upphandlingen genomförs i samarbete med ett s k Livsråd bestående av representanter från berörda förvaltningar. Livsrådet består av fem personer totalt, dessutom diskuteras och förankras upphandlingar samt sortiment i en s.k. referensgrupp som består av kokerskor, kockar och husmödrar/kökschefer från kommunens tillagningskök, totalt ca 50 personer.
Efter att samtliga aktörer på markanden inbjudits att lämna anbud, utvärderas anbuden enligt angivna kriterier utifrån det för kommunen ekonomiska mest fördelaktiga och avtal om leveranser tecknas. Leverantörerna skall förutom själva potatisen se till att transporter sköts, kvalitetskrav uppfylls, faktureringsrutiner ombesörjs o s v.
Årligen förbrukas ca150 000 kg potatis i kommunal verksamhet på Gotland (skolor, äldreomsorg och sjukvård). Upphandling av potatis omfattar t ex leverans av färsk (obehandlad) potatis, även KRAV-märkt i mån av tillgång/efterfrågan, via avtal med Sol Frukt & Grönt och Röcklingers Handelsträdgård, ca 85 000 kg per år, samt s k Minutpotatis via ICA Meny, ca 54 000 kg per år. Leveransen av potatisen sker direkt från odlaren, eller genom grossist.
Minutpotatisen kommer från en fabrik i Ödeshög vilka köper sin potatis i första hand från Sverige, utifrån krav på kvalitet och tillgång kan även potatis från Danmark användas. I sällsynta fall kan det förekomma att de köper in potatis från annat ursprungsland, när det inte finns svensk eller dansk potatis eller denna inte uppfyller deras kvalitetskrav.
Kokerska/husmor och kökschef har möjlighet att själva i sin verksamhet välja och tillaga antingen rå oskalad eller skalad och förbehandlad potatis från de leverantörer som kommunen upphandlat. Att skala obehandlad potatis tar lång tid samt är förenat med många tunga lyft för kökspersonalen. Vid skalning av potatis uppgår svinnet beroende på årstid till mellan 30-40%.
I nästan samtliga serveringskök kokas potatis. Den färdigskalade förbehandlade potatisen levereras i sin förpackning till köket och förvaras i kylskåp. Koktiden är ca 20 minuter. Den råa skalade potatisen levereras dagen före kokning i hinkar som är vattenfyllda för att inte potatisen skall mörkna. Koktiden är den dubbla i jämförelse med den ovan angivna.

Budgetansvariga i våra kök har att hålla sig till beslutad budget. Arbetstid kostar pengar och verksamheten är därför i behov av potatis med jämn kvalité. Mer än hälften av kommunens kostnader består av personalkostnader. I den ständiga kampen att försöka hålla sig inom beslutade ramar för den angivna budgeten görs avvägningar mellan personalkrävande insatser och att köpa tjänsten externt, t ex genom att köpa förbehandlade produkter.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Ett fördjupande TEMA-sammanträde kring temat Kost – näring – kvalitet skall hållas i BUN under hösten 2004.