2004-09-06 _§§_ 57-65

Utskrivet från: http://gotland.se/15952

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2022-01-18
Barn- och utbildningsnämnden 2004-09-06
Plats:
Konferensrummet, Gråboskolan, Visby
Tid: kl 09.00 - 14.30
Närvaro
Beslutande
v Brittis Benzler, ordf
s Eric Martell. 1: v ordf
c Gösta Hult, 2:e v ordf
s Barbro Ekström-Klang
s Göran Ohlsson
s Nils Jacobsson
s Håkan Lindqvist, tjg ersättare
s Ylva Simander
c Björn Dahlström
c Inger Rosén, tjg ersättare
m Solveig Artsman
m Rolf Öström
fp Jan Lindell, §§ 58-65
m Arne Eklund, tjg ersättare § 57

Ej tjänstgörande ersättare
s Hans-Ola Hansson
s Carin Rosell
mp Lena Lind
v Carina Flodman-Andersson
m Arne Eklund, §§ 58-65
Övriga närvarande
Förvaltningschef Lars Danielson
Barbro Thomsson, sekreterare
Under § 57:
ekonomichef Elisabeth Österdahl,
plan- och försörjningschef Freddy Sirland,
planeringssekr Gunilla Carlson
Under § 60:
planeringssekr Gunilla Carlson
För LR: Sverker Lanner
För Lärarförbundet: Anna-Lena Hamstedt