§ 239 Avsägelse av ledamot i Arbetsmarknadsnämnden, samt nyval

Utskrivet från: http://gotland.se/15777
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 239
Avsägelse av ledamot i Arbetsmarknadsnämnden, samt nyval

AU § 181
- Länsstyrelsen 2004-06-23
Ronny Sundström (v) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Arbetsmarknadsnämnden. Länsstyrelsen har bifallit hans avsägelse. Med anledning av detta önskar Länsstyrelsen att ny ledamot nomineras till Arbetsmarknadsnämnden.

Kommunstyrelsens beslut

  • Som ny ledamot i Arbetsmarknadsnämnden i Gotlands län nomineras: Kenneth Lindblad (v), Andrégatan 6 A, 621 49 Visby.

Register