§ 238 Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning för Sveriges Radio AB. Remiss

Utskrivet från: http://gotland.se/15776
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 238
Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning för Sveriges Radio AB. Remiss

AU § 180
KS2004/0330-10
- Länsstyrelsens remiss 2004-07-27
- Ledningskontoret 2004-08-05
Sveriges Radio AB har ansökt om tillstånd till allmän övervakning med kamera vid entrén till det nya radiohuset på Östra Hansegatan 28 i Visby. Övervakningen avses att ske genom att använda 2 porttelefoner med inbyggd kameraövervakning.

Länsstyrelsen har ansett att ärendet är av sådant slag att kommunen inte tidigare har yttrat sig i liknande ärende varför ett kommunalt ställningstagande har ansetts nödvändigt.

Ledningskontoret har gjort den bedömningen att tillstånd bör medges, då övervakningen avser ett begränsat område och ett begränsat antal personer anses risken för integritetsintrång vara liten.

Kommunstyrelsens beslut

  • Sveriges Radios AB:s ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning vid entrén till Östra Hansegatan 28 i Visby tillstyrks.

Register