§ 247 Information

Utskrivet från: http://gotland.se/15766
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 247

Information

Till handlingarna lades information enligt bifogad förteckning.

  • De centralt upptagna medlen för löneökningar 2004 enligt avtal fördelas ut till nämnderna i enlighet med ledningskontorets förslag. Totalt fördelas 59 037 tkr till nämnderna, bilaga (dnr KS 2004/0382-02)

  • Ordförande informerade om den uppvaktning som varit i Stockholm angående P18 och kommande försvarsbeslut den 17 september. Med i uppvaktningen förutom Jan Lundgren var Lilian Virgin och Eva Nypelius. På mötet presenterades kommunens avgörande argument för att behålla P18.

  • Ordföranden informerade inför det kommande Östersjöcentrum om att utredningsman kommer att utses inom de närmaste dagarna. Det står fast att utredningsuppdraget ska vara klart den 15 december.

  • Åke Svensson, ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden, informerade om att det kommer att hållas ett informationsmöte av Apoteksbolaget AB i Roma måndagen den 6 september kl. 16.00. Inbjudare är Roma företagarförening. Apoteket kommer inte att öppnas den 1 september.
  • Register