§ 243 Ny delegation för företagsstöd med anledning av ny organisation

Utskrivet från: http://gotland.se/15763
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 243
Ny delegation för företagsstöd med anledning av ny organisation

RegU § 36
I samband med förändrad organisation för Regionala utvecklingsteamet och det nybildade näringslivsteamet föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta ny delegation för respektive team.

Kommunstyrelsens beslut

  • Uppdrag ges till ledningskontoret att upprätta ny delegation för regionala utvecklingsteamet och näringslivsteamet.

Register