§ 234 Begäran om namnändring av folkhögskolan i Hemse

Utskrivet från: http://gotland.se/15761
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 234
Begäran om namnändring av folkhögskolan i Hemse

AU § 176
KS2004/0276-67
- Ledningskontoret 2004-06-02
Folkhögskolans styrelse har föreslagit namnändring från Gotlands läns folkhögskola till Gotlands folkhögskola vid sitt ordinarie sammanträde den 9 december 2003. Namnändringen får den konsekvensen att även styrelsens reglemente behöver ändras och detta ska fastställas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Namnändringen till Gotlands folkhögskola godkänns varvid vederbörliga ändringar skall ske i reglementstexten.

Register