§ 231 Taxor och avgifter. Ändrad avgift vid besök hos jourteam

Utskrivet från: http://gotland.se/15758
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 231
Taxor och avgifter. Ändrad avgift vid besök hos jourteam

AU § 173
KS 2004/0310-90
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2004-06-21, § 207
- Ledningskontoret 2004-08-10
Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit ändrad avgift vid besök hos psykiatriska klinikens jourteam ändras till samma avgift som dess öppenvårdsmottagning, för närvarande 150 kr (Jourteams avgift är nu 100 kr). De föreslår också att avgiften ska ingå i högkostnadsskyddet. Som skäl anförs att enhetlighet för psykiatrins avgifter har eftersträvats efter den genomförda sammanslagningen av vuxenpsykiatrin och barnpsykiatrin.

Ledningskontoret som tillstyrkt förslaget har beräknat intäktsökningen till 25 000 kr per år.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
  • Patientavgiften för besök vid psykiatriska klinikens jourteam ändras till samma avgift som vid dess öppenvårdsmottagning, för närvarande 150 kr. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.

  • Beslutet gäller fr.o.m. 1 oktober 2004.

Register