§ 217 Exploateringsavtal för Gotland Sanda Lekarve 1:15 samt del av Sanda Lilla Varbos 1:39 och Stora Varbos 1:41

Utskrivet från: http://gotland.se/15754
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 217
Exploateringsavtal för Gotland Sanda Lekarve 1:15 samt del av Sanda Lilla Varbos 1:39 och Stora Varbos 1:41

AU § 157
KS2004/0299-25
- Tekniska nämnden 2004-06-16, § 158
- Ledningskontoret 2004-08-05
Tekniska nämnden har upprättat förslag till exploateringsavtal för fastigheterna Gotland Sanda Lekarve 1:15 samt del av Gotland Sanda Lilla Varbos 1:39 och Gotland Stora Varbos 1:41. Syftet är att bilda drygt 40-talet fastigheter för småhusbebyggelse, såväl helårs- som fritidsboende. Upprättad detaljplan för området kommer att behandlas i byggnadsnämnden i september.

Ledningskontoret har inget att invända mot förslaget.

Kommunstyrelsens beslut<BR>
  • Upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Gotlands kommun och Gotlandia Trading AB godkänns.

Register