§ 246 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/15735
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 246
Anmälningsärenden

Till handlingarna lades följande, med delegation, fattade beslut.

  • Centrala samverkanskommitténs protokoll 2004-06-02.

  • Av kommunalrådet Åke Svensson, alkoholhandläggarna Åsa Olofsson och Jörgen Wiss beviljade serveringstillstånd under perioden 2004-06-09—08-24.

  • Register