2004-07-08 _§§_ 54 - 56

Utskrivet från: http://gotland.se/15627

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2022-01-18
Barn- och utbildningsnämnden 2004-07-08
Plats:
Sammanträdesrummet BUF, Söderväg 2A Visby           
Tid: kl 9.00 -  10.00
Närvaro
Beslutande
v Brittis Benzler, ordf
s Eric Martell. 1: v ordf
c Gösta Hult, 2:e v ordf
s Barbro Ekström-Klang
s Göran Ohlsson
s Nils Jacobsson
s Mona Magnusson
s Ylva Simander
c Björn Dahlström
c Peter Melander, tjg ersättare
m Solveig Artsman
m Rolf Öström
fp Jan Lindell
Övriga närvarande
s Jenny Alvås
s Håkan Lindqvist
s Hans-Ola Hansson
m Arne Eklund
m Oskar Franke


Förvaltningschef Lars Danielson
Per Westholm, sekreterare
ekonomichef Elisabeth Österdahl