Kontakt

Har du frågor om skolskjuts - kontakta:
Telefon: 0498-26 94 60 eller 26 90 00 (växel med knappval)
Telefontid: måndag-fredag klockan 7.00-17.00

E-post: skolskjuts@gotland.se

Fler kontaktuppgifter.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolskjuts på Gotland 

På Gotland åker drygt 2000 grundskoleelever skolskjuts varje dag. Om man räknar ihop sträckan som körs varje dag motsvarar det sträckan Stockholm - Milano tur och retur. 

Varje kommun är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev eller någon annan särskild omständighet. Förutom Skollagen regleras skolskjuts genom barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för skolskjuts.

Skolskjuts beviljas endast till och från grundskolan i anslutning till skolans start och sluttider. Skolskjuts beviljas inte till och från fritidshemmet.

Region Gotland ställer stora krav på både fordon och förare av skolskjuts.

För att det ska fungera så bra som möjligt behöver vi tillsammans ta ett gemensamt ansvar. Regionen, grundskolan, entreprenörer, föräldrar och elever.

Skolskjuts vid val av annan skola

Rätt till skolskjuts gäller i grunden inte elever i grundskolan som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller går i annan kommuns grundskola. Elever kan få åka med i skolskjuts i den mån plats finns och att man använder befintlig hållplats

Rutin för ansökan om skolskjuts

Vårdnadshavare för elever i grundskolan som har rätt till skolskjuts behöver göra en ansökan (gäller ej elever i särskola och tal- och språkklasser). Ansökan ska göras även om skolskjuts beviljats tidigare läsår, gäller även resor vid växelvis boende eller skolskjuts på grund av särskilda skäl.