2004-06-16 §§ 157-203

Utskrivet från: http://gotland.se/15521
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2004-06-16
Byggnadsnämnden 2004-06-16
Plats:
S3, Tekniska förvaltningen, Bremergränd 1, Visby
Tid: 10.00 - 11.45
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Gerty Holmstedt, v ordf
Lilly Wizén
Sven-Åke Malmberg
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson
Lars Jakobsson, ej § 182
Per-Anders Croon
Göthe Malmros, ej § 189

Ersättare
Allan Olofsson, § 182
Mikael Eriksson, § 189

Ej tjänstgörande ersättare
Bertil Eneqvist
Birgitta Larsson
Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson
Yvonne Mårtensson
Monica Tingström
Terese Karlqvist
Lars W Grönberg

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
29 juni 2004

Datum för anslags uppsättande
30 juni 2004

Datum för anslags nedtagande
22 juli 2004