2004-05-12 §§ 128-156

Utskrivet från: http://gotland.se/15477
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2004-05-12

Register

Byggnadsnämnden 2004-05-12
Plats:
Rådhusets sessionssal, S:t Hansgatan 25, Visby
Tid: 10.00 - 12.00
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Gerty Holmstedt, v ordf
Bertil Eneqvist
Sven-Åke Malmberg
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson
Lars Jakobsson
Per-Anders Croon
Mikael Eriksson

Ersättare
Birgitta Larsson
Allan Olofsson
Eva Ahlin
Övriga närvarande
Per-Eric Edlund
Margitta Andersson
Monica Tingström
Terese Karlqvist
Lars W Grönberg
Anders Rahnberg

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
25 maj 2004

Datum för anslags uppsättande
26 maj 2004

Datum för anslags nedtagande
17 juni 2004