Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen med ditt medborgarförslag

Den som är folkbokförd på Gotland, får väcka förslag i regionfullmäktige. De kallas för medborgarförslag.

Denna rättighet gäller såväl barn och ungdomar som personer med utländsk bakgrund som inte har kommunal rösträtt. Endast personer som är folkbokförda på Gotland kan lämna medborgarförslag, inte föreningar, företag eller liknande. Begreppet medborgarförslag används för att skilja förslaget från de motioner som lämnas av regionfullmäktiges ledamöter.

Det är regionfullmäktige som fattar beslut om medborgarförslag som är av större vikt för Gotland. Övriga medborgarförslag kan regionfullmäktige överlämna till regionstyrelsen eller andra nämnder att fatta beslut om.

Medborgarförslag lämnas in via vår självservice som en så kallad e-tjänst, se under Länkar längre ner på den här sidan. 

Det går också att lämna in ett särskilt formulär (blankett), detta ska dock skriftligen undertecknas och skickas in.