2004-04-14 §§ 92-127

Utskrivet från: http://gotland.se/15042
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2004-04-14

Register

Byggnadsnämnden 2004-04-14
Plats:
Rådhusets sessionssal, St Hansgatan 25, Visby
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Gerty Holmstedt, v ordf
Lilly Wizén
Bertil Eneqvist
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson
Lars Jakobsson
Per-Anders Croon
Göthe Malmros, ej § 107

Tjänstgörande ersättare
Mikael Eriksson, § 107

Ej tjänstgörande ersättare
Birgitta Larsson
Jill Enström
Allan Olofsson
Eva Ahlin
Övriga närvarande
Per-Eric Edlund
Margitta Andersson
Anders Rahnberg, §§ 94-95
Terese Karlqvist, §§ 96,106-110

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
28 april 2004

Datum för anslags uppsättande
29 april 2004

Datum för anslags nedtagande
22 maj 2004