Kontakt

Beställning av resor 
Telefon: 0200-26 06 60
Senast kl. 16:00 dagen innan planerad resa

Teknikförvaltningen
Kollektivtrafiken
621 81 Visby
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Närtrafiken

Så här fungerar det

Närtrafiken kör två dagar i veckan till närmaste tätort och är öppen för alla. Gotland är indelad i tre områden; norra, mellersta och södra Gotland. I respektive område framgår vilka socknar som ingår och det är där du söker information om resan. Där framgår bland annat till vilken tätort närtrafiken går, vilka dagar och tider den går och till vilka hållplatser.

Var noga med att uppge vid vilken hållplats i tätorten du vill stiga av eller på. Hur dags du hämtas i bostaden beror på hur många som beställer resa. Närtrafiken går tillbaka till bostaden efter två - tre timmar, beroende på vilken dag du reser.

Turerna körs inte på helgdagar, julafton och nyårsafton.

Beställning av resor

Resor med närtrafiken ska beställas senast kl 16.00 dagen innan planerad resa på telefonnummer 0200-26 06 60. Då får du information om en preliminär tid när du blir hämtad. Var noga med att ange exakt bostadsadress. Vi reserverar oss för att turen kan vara fullbelagd.

Biljettpriser 

Priset för resan är 50 kr/enkelbiljett.

Norra Gotland

Hållplatserna i Fårösund är Bungehallen, busshållplatsen vid Kronhagsvägen och Stuxgården.

  måndag fredag
Ankomst kl. 10.20 kl. 10.20
till/från Fårösund Fårösund
Avgång kl. 12.50 kl. 12.50

Hållplatserna i Visby är Lasarettet (huvudentrén), Korpen (entrén), Coop Öster (norra entrén), Skarphäll (Willys entrén) och Stenhuggaren (Coop entrén).

  onsdag fredag
Ankomst kl. 10.00 kl. 10.00
till/från Visby Visby
Avgång kl. 12.00 kl. 13.30

Hållplatserna i Fårösund är Bungehallen, busshållplatsen vid Kronhagsvägen och Stuxgården.

  onsdag fredag
Ankomst kl. 10.15 kl. 10.00
till/från Fårösund Fårösund
Avgång kl. 12.00 kl. 12.30

Hållplatserna i Visby är Lasarettet (huvudentrén), Korpen (entrén), Coop Öster (norra entrén), Skarphäll (Willys entrén) och Stenhuggaren (Coop entrén).

Hållplatserna i Slite är Vårdcentralen, ICA och Coop.

  tisdag torsdag fredag
Ankomst kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00
till/från Visby Slite Visby
Avgång kl. 12.00 kl. 12.00 kl. 13.30

Hållplatserna i Slite är Vårdcentralen, ICA, Coop.

  onsdag fredag
Ankomst kl. 9.00 kl. 9.00
till/från Slite Slite
Avgång kl. 11.00 kl. 12.00

Hållplatserna i Slite är Vårdcentralen, ICA, Coop.

  onsdag fredag
Ankomst kl. 10.00 kl. 10.00
till/från Slite Slite
Avgång kl. 12.00 kl. 13.00

Mellersta Gotland

Hållplatserna i Visby är Lasarettet (huvudentrén), Korpen (entrén), Coop Öster (norra entrén), Skarphäll (Willys entrén) och Stenhuggaren (Coop entrén).

  tisdag fredag
Ankomst kl. 10.00 kl. 10.00
till/från Visby Visby
Avgång kl. 12.00 kl. 13.30

Hållplatserna i Visby är Lasarettet (huvudentrén), Korpen (entrén), Coop Öster (norra entrén), Skarphäll (Willys entrén) och Stenhuggaren (Coop entrén).

  tisdag torsdag
Ankomst kl. 10.00 kl. 10.00
till/från Visby Visby
Avgång kl. 12.30 kl. 12.00

Hållplatserna i Visby är Lasarettet (huvudentrén), Korpen (entrén), Coop Öster (norra entrén), Skarphäll (Willys entrén) och Stenhuggaren (Coop entrén).

  tisdag torsdag
Ankomst kl. 10.00 kl. 10.00
till/från Visby Visby
Avgång kl. 12.30 kl. 12.00

Hållplatserna i Visby är Lasarettet (huvudentrén), Korpen (entrén), Coop Öster (norra entrén), Skarphäll (Willys entrén) och Stenhuggaren (Coop entrén).

Hållplatserna i Slite är: Vårdcentralen, ICA, Coop.

  tisdag onsdag torsdag
Ankomst kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00
till/från Visby Slite Visby
Avgång kl. 12.30 kl. 12.00 kl. 12.00

Hållplatserna i Visby är Lasarettet (huvudentrén), Korpen (entrén), Coop Öster (norra entrén), Skarphäll (Willys entrén) och Stenhuggaren (Coop entrén).

  tisdag torsdag
Ankomst kl. 10.30 kl. 11.00
till/från Visby Visby
Avgång kl. 13.00 kl. 13.30

Hållplatserna i Visby är Lasarettet (huvudentrén), Korpen (entrén), Coop Öster (norra entrén), Skarphäll (Willys entrén) och Stenhuggaren (Coop entrén).

  onsdag fredag
Ankomst kl. 10.00 kl. 10.00
till/från Visby Visby
Avgång kl. 12.00 kl. 13.30

Hållplatserna i Roma är Biblioteket och ICA.

Hållplatserna i Visby är Lasarettet (huvudentrén), Korpen (entrén), Coop Öster (norra entrén), Skarphäll (Willys entrén) och Stenhuggaren (Coop entrén).

  tisdag torsdag
Ankomst kl. 10.00 kl. 10.30
till/från Roma Visby
Avgång kl. 12.00 kl. 13.30

Hållplatserna i Roma är Biblioteket och ICA.

Hållplatserna i Visby är Lasarettet (huvudentrén), Korpen (entrén), Coop Öster (norra entrén), Skarphäll (Willys entrén) och Stenhuggaren (Coop entrén).

  onsdag fredag
Ankomst kl. 10.00 kl. 10.30
till/från Roma Visby
Avgång kl. 12.00 kl. 13.30

Södra Gotland

Hållplatserna i Hemse är Torget/Konsum och Vårdcentralen.

  onsdag fredag
Ankomst kl. 10.30 kl. 10.30
till/från Hemse Hemse
Avgång kl. 13.30 kl. 12.30

Hållplatserna i Hemse är Torget/Konsum och Vårdcentralen.

  tisdag torsdag
Ankomst kl. 10.00 kl. 10.00
till/från Hemse Hemse
Avgång kl. 13.00 kl. 12.00

Hållplatserna i Hemse är Torget/Konsum och Vårdcentralen.

  tisdag torsdag
Ankomst kl. 10.30 kl. 10.30
till/från Hemse Hemse
Avgång kl. 13.30 kl. 12.30

Hållplatsen i Klintehamn är busshållplatsen vid Konsum.

  onsdag fredag
Ankomst kl. 10.00 kl. 10.00
till/från Klintehamn Klintehamn
Avgång kl. 12.00 kl. 13.00

Hållplatsen i Klintehamn är busshållplatsen vid Konsum.

  onsdag fredag
Ankomst kl. 10.00 kl. 10.00
till/från Klintehamn Klintehamn
Avgång kl. 12.15 kl. 13.15