Kontakt

Beställning av resor 
Telefon: 0200-26 06 60
Senast kl. 16:00 dagen innan planerad resa

Teknikförvaltningen
Kollektivtrafiken
621 81 Visby
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Närtrafiken

Så här fungerar det

Närtrafiken kör två dagar i veckan till närmaste tätort och är öppen för alla. Gotland än indelad i tre områden; norra, mellersta och södra Gotland. I respektive område framgår vilka socknar som ingår och det är där du söker information om resan. Där framgår bland annat till vilken tätort närtrafiken går, vilka dagar och tider den går och till vilka hållplatser.

Var noga med att uppge vid vilken hållplats i tätorten du vill stiga av eller på. Hur dags du hämtas i bostaden beror på hur många som beställer resa. Närtrafiken går tillbaka till bostaden efter två - tre timmar, beroende på vilken dag du reser.

Turerna körs inte på helgdagar, julafton och nyårsafton.

Beställning av resor

Resor med närtrafiken ska beställas senast kl 16.00 dagen innan planerad resa på telefonnummer 0200-26 06 60. Då får du information om en preliminär tid när du blir hämtad. Var noga med att ange exakt bostadsadress. Vi reserverar oss för att turen kan vara fullbelagd.

Biljettpriser 

Priset för resan är 50 kr/enkelbiljett.

Norra Gotland

Onsdagar och fredagar till Fårösund.

Hållplatser i Fårösund är Bungehallen, busshållplatsen vid Kronhagsvägen och Stuxgården.

Ankomst Fårösund onsdag kl. 09.50
Retur från Fårösund onsdag kl. 11.55
 
Ankomst Fårösund fredag kl. 09.50
Retur från Fårösund fredag kl. 11.55

Onsdagar och fredagar till Visby

Hållplatser i Visby är Lasarettet entrén, Korpen entrén, Coop Öster norra entrén och Willys intill entrén.

Ankomst Visby onsdag kl. 09.30
Retur från Visby onsdag kl. 11.30
 
Ankomst Visby fredag kl. 10.00
Retur från Visby fredag kl. 13.30

Onsdagar och fredagar till Fårösund

Hållplatser i Fårösund är Bungehallen, busshållplatsen vid Kronhagsvägen och Stuxgården.

Ankomst Fårösund onsdag kl. 10.15
Retur från Fårösund onsdag kl. 12.00
 
Ankomst Fårösund fredag kl. 10.00
Retur från Fårösund fredag kl. 12.30

Tisdagar och fredagar till Visby, torsdagar till Slite

Hållplatser i Visby är Lasarettet entrén, Korpen entrén, Coop Öster norra entrén och Willys intill entrén. Hållplatserna i Slite är Vårdcentralen, Ica och busshållplatsen vid Pressbyrån.

Ankomst Visby tisdag kl. 10.00
Retur från Visby tisdag kl. 12.00
 
Ankomst Visby fredag kl. 10.00
Retur från Visby fredag kl. 13.30
 
Ankomst Slite torsdag kl. 09.30
Retur från Slite torsdag kl. 11.30

Onsdagar och fredagar till Slite

Hållplatserna i Slite är Vårdcentralen, Ica, busshållplatsen vid Coop.

Ankomst Slite onsdag kl. 10.00
Retur från Slite onsdag kl. 12.00
 
Ankomst Slite fredag kl. 10.00
Retur från Slite fredag kl. 13.00

Mellersta Gotland

Tisdagar och fredagar till Visby

Hållplatser i Visby är Lasarettet entrén, Korpen entrén, Coop Öster norra entrén och Willys intill entrén.

Ankomst Visby tisdag kl. 10.00
Retur från Visby tisdag kl. 12.00
 
Ankomst Visby fredag kl. 10.00
Retur från Visby fredag kl. 13.30

Tisdagar och torsdagar till Visby

Hållplatser i Visby är Lasarettet entrén, Korpen entrén, Coop Öster norra entrén och Willys intill entrén.

Ankomst Visby tisdag kl. 09.30
Retur från Visby tisdag kl. 12.00
 
Ankomst Visby torsdag kl. 10.00
Retur från Visby torsdag kl. 12.00

Tisdagar och torsdagar till Visby

Hållplatser i Visby är Lasarettet entrén, Korpen entrén, Coop Öster norra entrén och Willys intill entrén.

Ankomst Visby tisdag kl. 09.30
Retur från Visby tisdag kl. 12.00
 
Ankomst Visby torsdag kl. 10.00
Retur från Visby torsdag kl. 12.00

Tisdagar och torsdagar till Visby, onsdagar till Slite

Hållplatser i Visby är Lasarettet entrén, Korpen entrén, Coop Öster norra entrén och Willys intill entrén.

Hållplatserna i Slite är: Vårdcentralen, Ica, busshållplatsen vid Pressbyrån.

Ankomst Visby tisdag kl. 09.30
Retur från Visby tisdag kl. 12.00
 
Ankomst Visby torsdag kl. 10.00
Retur från Visby torsdag kl. 12.00
 
Ankomst Slite onsdag kl. 10.00
Retur från Slite onsdag kl. 12.00

Tisdagar och torsdagar till Visby

Hållplatser i Visby är Lasarettet entrén, Korpen entrén, Coop Öster norra entrén och Willys intill entrén.

Ankomst Visby tisdag kl. 10.30
Retur från Visby tisdag kl. 13.00
 
Ankomst Visby torsdag kl. 11.00
Retur från Visby torsdag kl. 13.30

Onsdagar och fredagar till Visby

Hållplatser i Visby är Lasarettet entrén, Korpen entrén, Coop Öster norra entrén och Willys intill entrén.

Ankomst Visby onsdag kl. 09.30
Retur från Visby onsdag kl. 11.30
 
Ankomst Visby fredag kl. 10.00
Retur från Visby fredag kl. 13.30

Tisdagar till Roma, torsdagar till Visby

Hållplatser i Roma är Vårdcentralen, Konsum och ICA.

Hållplatser i Visby är Lasarettet entrén, Korpen entrén, Coop Öster norra entrén och Willys intill entrén.

Ankomst Roma tisdag kl. 10.00
Retur från Roma tisdag kl. 12.00
 
Ankomst Visby torsdag kl. 10.30
Retur från Visby torsdag kl. 13.30

Onsdagar till Roma, fredagar till Visby

Hållplatsen i Roma är Vårdcentralen och ICA.

Hållplatser i Visby är Lasarettet entrén, Korpen entrén, Coop Öster norra entrén och Willys intill entrén.

Ankomst Roma onsdag kl. 10.00
Retur från Roma onsdag kl. 12.00
 
Ankomst Visby fredag kl. 10.30
Retur från Visby fredag kl. 13.30

Södra Gotland

Onsdagar och fredagar till Hemse

Hållplatserna i Hemse är Torget/Konsum och Vårdcentralen.

Ankomst Hemse onsdag kl. 09.30
Retur från Hemse onsdag kl. 12.30
 
Ankomst Hemse fredag kl. 09.30
Retur från Hemse fredag kl. 11.30

Tisdagar och torsdagar till Hemse.

Hållplatserna i Hemse är Torget/Konsum och Vårdcentralen.

Ankomst Hemse tisdag kl. 09.30
Retur från Hemse tisdag kl. 12.30
 
Ankomst Hemse torsdag kl. 09.30
Retur från Hemse torsdag kl. 11.30

Tisdagar och torsdagar till Hemse

Hållplatserna i Hemse är Torget/Konsum och Vårdcentralen.

Ankomst Hemse tisdag kl. 10.30
Retur från Hemse tisdag kl. 13.30
 
Ankomst Hemse torsdag kl. 10.30
Retur från Hemse torsdag kl. 12.30

Onsdagar och fredagar till Klintehamn

Hållplasterna i Klintehamn är busshållplatsen vid Konsum, ICA Donnersgatan och Vårdcentralen.

Ankomst Klintehamn onsdag kl. 09.30
Retur från Klintehamn onsdag kl. 11.30
 
Ankomst Klintehamn fredag kl. 09.30
Retur från Klintehamn fredag kl. 12.30

Onsdagar och fredagar till Klintehamn

Hållplasterna i Klintehamn är busshållplatsen vid Konsum, ICA Donnersgatan och Vårdcentralen.

Ankomst Klintehamn onsdag kl. 10.00
Retur från Klintehamn onsdag kl. 12.15
 
Ankomst Klintehamn fredag kl. 10.00
Retur från Klintehamn fredag kl. 13.15