Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pristagare ungdomsledarpriset

2021          Stefan Nilsson, Visby Scoutkår

2020          Ann-Charlotte Dahl, Visborgs Orienteringsklubb

2019          Jessica Hermansson, IK Graip

2018          Lisa Berg, BK Bottenskraparna

2017          Fredrik Godman, Visby-Roma Hockey

2016          Lena Nordahl, Kyrkans Ungdom, Dalhem

2015          Markus Wahlgren, IFK Visby

2014          Catharina Daun, Kulturföreningen PAX

2013          Claudien Tyuisabe, Demokrati För Barns framtid, DBF

2012          Robin Persson, Klintehamns IK  Innebandy

2011          Bo Ax, IF Gutakampen

2010          Cecilia Juhlin, IK Graip konståkningssektion

2009          Conny Hellqvist, GMF Motorcross

2008          Heidi Niklason, SMU Hemse

2007          Jennie Johansson, Norra Gotlands Folkdansgille

2006          Bo Lautin, Eksta IF

2005          Benny Broberg, Fårö IF

2004          Johanna Ericsson, Visby Ladies