Kontakt

Sofia Nordström
Föreningskonsulent och lotterihandläggare
Telefon: 0498-26 96 76
E-post: forening@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Registreringslotterier (lotteritillstånd)

Från 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier, en variant av de tidigare lotteritillstånden. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för. 

För registreringslotterier på Gotland krävs en registrering hos Region Gotland. Registrering får endast ges till ideell förening eller registrerat trossamfund som främjar allmännyttiga ändamål och har öppet medlemskap.

För frågor om registrering, kontakta Region Gotlands föreningskonsulent, kontaktuppgifter finns uppe i högra hörnet.