2004-03-10 §§ 49 - 91

Utskrivet från: http://gotland.se/14127
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2004-03-10

Register

Byggnadsnämnden 2004-03-10
Plats:
S 3, Tekniska förvaltningen, Bremergränd 1 Visby
Tid: 10.00 – 12.00
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Bertil Eneqvist
Birgitta Larsson
Sven-Åke Malmberg
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson
Lars Jakobsson
Mikael Eriksson
Göthe Malmros

Ersättare
Jill Enström
Allan Olofsson
Eva Ahlin
Övriga närvarande
Per-Eric Edlund
Margitta Andersson
Yvonne Mårtensson
Eva Werkelin
Mikael Westberg

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
19 mars 2004

Datum för anslags uppsättande
22 mars 2004

Datum för anslags nedtagande
14 april 2004