Kontakt

Bokning
Adress: Kultur- och fritidsavdelningen, Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: bokning@gotland.se

Support
Bokning- och bidragssystemet
Telefon 0498-26 96 50
Helgfri mån, ons och fre: 09:00-12:00

Pär Gustavsson
Enhetschef fritid
Telefon: 0498-26 96 45
E-post: par.gustavsson@gotland.se

Per Wallstedt
Strateg fritid
Telefon: 0498-26 96 31
E-post: per.wallstedt@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansökan om tider i de regionala anläggningarna

Ansökningsblankett finns bland våra e-tjänster.
Du skickar ansökan till bokning@gotland.se

31 januari sökes:

Träning, match och arrangemang:

Idrottshallar, gymnastiksalar och ICA Maxi arena, vecka 18 - 35. 

Simhallar, vecka 25 - 33.

Fotbollsplaner: vecka 18 - 41.
Gutavallen (friidrott och fotboll)
A7 fotbollsplan
Rävhagen 1, gräs (niomannaplan)
Rävhagen 2 A+B, gräs (två sjumannaplaner)
Rävhagen 3 A+B,  gräs (två femmannaplaner)
Säve konstgräs
Visborgsvallens konstgräs
Slite konstgräs
Hemse konstgräs

Material från "Mobila anläggningen" och "Idrottsplats Skogen"

Föreningar som ska arrangera ett idrottsevenemang kan hyra utrustning av kultur- och fritidsavdelningen. Vi hyr bland annat ut flaggstänger, bord, stolar, bodar, tält, dusch- och toalettvagnar.
Registrerade gotländska föreningar hyr till ett subventionerat pris.

-----------------------------------------------------------

31 mars 

Träning, matcher och arrangemang:

Idrottshallar, gymnastiksalar och ICA Maxi arena, vecka 36–17. 

Visby ishall, ca vecka 36-10.

Simhallar, vecka 34-24

-----------------------------------------------------------

31 augusti

Träning i Visborgsvallen, Säve, Slite och Hemse konstgräsplaner, vecka 42-51.

-----------------------------------------------------------

31 oktober

Träning i Visborgsvallen, Säve, Slite och Hemse konstgräsplaner, vecka 2-17.
(Träningsmatcher se ansökan 31 januari).

IDROTTENS Ö-ARRANGEMANG

Tävlingsverksamhet, arrangemang, läger och logi som ingår i "Idrottens Ö arrangemang" inför nästkommande år i regionens anläggningar.

-----------------------------------------------------------

31 december

IDROTTSPLATS SKOGEN

Sista dag för orienteringsföreningar och skidsport som är prioriterad och skall
ansöka om material från regionens mobila anläggning "IP skogen" innan verksamhetsårets början senast den 31 december.
Vid verksamhet förutom orientering, vid löptävling eller dylikt debiteras föreningstaxa.

 

Hitta direkt