Kontakt

Bokning
Adress: Kultur- och fritidsavdelningen, Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: bokning@gotland.se

Support
Bokning- och bidragssystemet
Telefon 0498-26 96 50
Helgfri mån, ons och fre: 09:00-12:00

Pär Gustavsson
Enhetschef fritid
Telefon: 0498-26 96 45
E-post: par.gustavsson@gotland.se

Per Wallstedt
Strateg fritid
Telefon: 0498-26 96 31
E-post: per.wallstedt@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Material

IP Skogen (idrottsplats skogen)
består av materiel som hyrs ut enligt en prioriteringsordning till:
1, Orienteringssporten
2, Skidsporten
3, Övriga registrerade föreningar. Ej privatpersoner eller företag.

Förutom IP Skogens materiel, har kultur- och fritidsavdelningen en mängd annat materiel som hyrs ut under namnet "Mobila anläggningen".

För specifikation av materielet, se avgiftslistan som finns på kultur- och fritidsavdelningens första sida.

Bokning och förfrågan
Det är samma blankett för både IP Skogen och Mobila Anläggningen. Den finns att hämta under knappen Självservice överst på sidan.

Orienteringen har förtur på materielet i IP Skogen och det ansöks innan 31/12.
För sommarens evenemang söks Mobila Anläggningnen innan den 31/1.