Kontakt

Bokning
Adress: Kultur- och fritidsavdelningen, Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: bokning@gotland.se

Support
Bokning- och bidragssystemet
Telefon 0498-26 96 50
Helgfri mån, ons och fre: 09:00-12:00

Pär Gustavsson
Enhetschef fritid
Telefon: 0498-26 96 45
E-post: par.gustavsson@gotland.se

Per Wallstedt
Strateg fritid
Telefon: 0498-26 96 31
E-post: per.wallstedt@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skollokaler

Privatpersoner och föreningar kan hyra en del av regionens  skollokaler efter skoltid.

Gotländska föreningar hyr skollokaler till ett subventionerat pris.

Du kan se om lokalen är ledig på Interbook Go via den röda knappen "Sök/boka". För att boka lokalen måste du vara inloggad.

Stor lokal
Sliteteatern
Sävehusets aula (Wisbygymnasiet)

Högbyskolan matsal
Solklintsskolans matsal
Solbergaskolans matsal
Solbergaskolans aula
Säveskolan/Wisbygymnasiets matsal
Södervärnsskolans aula
Södervärnsskolans matsal
S:t Hansskolans aula

Liten lokal
S:t Hansskolans matsal
Fårösundsskolans matsal
Gråboskolans matsal
Lyckåkerskolans matsal
Norrbackaskolans matsal
Säveskolan/Wisbygymnasiets personalmatsal
Terra Novaskolans matsal
Tjelvarskolans matsal
Väskindeskolans matsal