Kontakt

Bokning
Adress: Kultur- och fritidsavdelningen, Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: bokning@gotland.se

Support
Bokning- och bidragssystemet
Telefon 0498-26 96 50
Helgfri mån, ons och fre: 09:00-12:00

Pär Gustavsson
Enhetschef fritid
Telefon: 0498-26 96 45
E-post: par.gustavsson@gotland.se

Per Wallstedt
Strateg fritid
Telefon: 0498-26 96 31
E-post: per.wallstedt@gotland.se

 

Vaktmästare hallar och utrustning
Telefon: 0704-47 74 50

Vaktmästare Gutavallen och Visby Ishall
Telefon: 0498-26 98 09 (Gutavallen), 0498-26 98 10 (Ishallen)

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Idrottsplatser och fotbollsplaner

Region Gotland hyr ut idrottsplatser, gräs- och grusplaner utanför skoltid.

 

Nedan hittar du en lista över idrottsplatser och fotbollsplaner.

Sök gärna lediga tider och mer ingående information under rubriken Boka anläggning.
Mer om Boka anläggning >>>

Gotländska föreningar registrerade hos kultur- och fritid hyr idrottsanläggningar till ett subventionerat pris.

 

IDROTTSPLATS/FOTBOLLSPLAN
Gutavallen

FOTBOLLSPLANER - GRÄS
Wisbygymnasiet
A7-plan
Flyget 1st 11-manna/Rugbyplan
Flyget 3 st 7-manna
Rävhagen 1st 9-manna
Rävhagen 2 st 7-manna
Rävhagen 2 st 5-manna

FOTBOLLSPLANER - KONSTGRÄS
Hemse
Rävhagen
Slite

 

Hitta direkt