Kontakt

Sofia Nordström
Epost: sofia.nordstrom@gotland.se
Tfn: 0498-269676

E-post: forening@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotlands ungdomsledarpris

Region Gotlands ungdomsledarpris har funnits sedan 2004. Priset är på 10 000 kronor och delas årligen ut till en ideellt arbetande ledare som verkar inom föreningsdriven ungdomsverksamhet på Gotland.

Den nominerade ska:

  • ha nedlagt ett omfattande ideellt arbete som ungdomsledare
  • ha medverkat till att föreningen eller organisationen fått en effektivare och utökad verksamhet sett i relation till dess möjligheter
  • vara ett mycket gott föredöme
  • ha mycket goda ledaregenskaper

Alla som arbetar ideellt med ungdomsarbete i en förening kan nomineras av en privatperson, förening eller distriktsorganisation. Priset kan inte delas på fler personer.

Till skillnad mot tidigare ungdoms- och fritidsledarstipendier ger det nyare priset även möjlighet för föreningar inom handikapp- och kulturverksamhet att söka under förutsättning att de har ungdomsverksamhet. Likaså kan nu förening vars verksamhetsvolym inte helt uppfyller regionens bidragsbestämmelser söka.

Priset kan bara fås en gång och är avsett att stimulera pristagaren till fortsatt ideellt ungdomsarbete. Kultur- och fritidsberedningen utser mottagaren och nytt är också att priset utdelas av regionfullmäktige vid dess junisammanträde.

Sista dag för nominering: 15 april årligen

Klicka här för nomineringsblankett.

Hitta direkt