2004-02-04 §§ 2-48

Utskrivet från: http://gotland.se/13439
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2004-02-04

Register

meny

Byggnadsnämnden 2004-02-04
Plats:
S3, Tekniska Förvaltningen, Bremergränd 1, Visby
Tid: 10.00 – 11.55
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Gerty Holmstedt, v ordf
Lilly Wizén
Sven-Åke Malmberg
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson
Lars Jakobsson
Per-Anders Croon
Göthe Malmros

Ersättare
Birgitta Larsson
Jill Enström
Allan Olofsson
Eva Ahlin
Övriga närvarande
Per-Eric Edlund
Margitta Andersson

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
12 februari 2004

Datum för anslags uppsättande
13 februari 2004

Datum för anslags nedtagande
9 mars 2004