2004-01-07 § 1

Utskrivet från: http://gotland.se/13432
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2004-01-07

Register

meny

Byggnadsnämnden 2004-01-07
Plats:
S3, Tekniska förvaltningen, Bremergränd 1 Visby
Tid: 10.00 – 10.35
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Gerty Holmstedt, v ordf
Lilly Wizén
Sven-Åke Malmberg
Birgitta Larsson
Per-Olof Jacobsson
Lars Jakobsson
Per-Anders Croon
Göthe Malmros

Ersättare
Allan Olofsson
Eva Ahlin
Mikael Eriksson
Övriga närvarande
Per-Eric Edlund
Margitta Andersson

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
8 januari 2004

Datum för anslags uppsättande
9 januari 2004

Datum för anslags nedtagande
3 februari 2004