Kontakt

Har du fött barn eller är nyinflyttad och vill skriva in dig på en barnavårdscentral?

Ring 0498-26 87 70 (välj knappval 4).

Barnhälsovårdsöverläkare
Anna Levin
E-post: anna.levin@gotland.se

Mödra- och barnhälsovårdspsykolog
Maja Berling
E-post: maja.berling@gotland.se

Verksamhetsutvecklare Barnhälsovården
Lin Mandelberg
E-post: lin.mandelberg@gotland.se

Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via telefon. 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på två barn som öppnar var sitt fönster

Välkommen till Barnhälsovården

Målgrupp: Ålder 0-6 år.

Barnavårdscentralen, BVC, har mottagningar i Hemse, Slite och Visby. Du som förälder tar själv en första kontakt med BVC vid barnets födsel eller byte av bostadsort.

Kontaktuppgifter finns i länkarna till mottagningarna längst ner på denna sida.

Om du eller ditt barn har symptom med feber, snuva eller hosta så gå inte till din BVC, i så fall riskerar du att smitta andra! Hör av dig till din BHV-sjuksköterska och boka om din tid. Det gäller även inplanerade hembesök från BVC.

Vi arbetar för att:

  • Stödja föräldrar i ett aktivt föräldraskap
  • Upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn
  • Uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle

Välkomna!

Läs gärna mer på 1177.se om vad du som förälder kan vänta dig av besöken på BVC. Där finns också information om hur barn växer och utvecklas och information om vaccinationsprogrammet för barn.

Om oss

Barnavårdscentralen, BVC, erbjuder hälsoundersökningar och vaccinationer för barn upp till skolåldern.

På BVC träffar du BHV-sjuksköterskor och barnläkare (från Barn- och Ungdomsmedicinska mottagningen), samt vid behov även psykolog.

Som förälder kan man få råd om samspel, barnets utveckling, beteenden och sjukdomar. Här får man också råd och stöd i föräldraskapet. Det går bra att fråga om det mesta, från oro kring barnets hälsa till hur man kan förhålla sig till olika vardagsproblem.

Vi har ett nära samarbete med förskolorna i regionen, samt vid behov även andra verksamheter som riktar sig till barn i dessa åldrar.

Alla barnfamiljer i Sverige erbjuds denna förebyggande hälsovård, som är kostnadsfri och frivillig. 

Länk till info om hur du söker vård på Gotland (1177 Vårdguiden)