BUN § 7. BUN-tema och studiebesök 2004

Utskrivet från: http://gotland.se/13282

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomson
Sidan uppdaterad: 2004-02-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-02-18

BUN § 7.
BUN-tema och studiebesök 2004

Förslag till tema:
Mobbning
Arbetsmiljö
Skolutvecklingsavtalet
Likvärdighet
Kost och Idrott
Värdegrunden

Förslag till studiebesök:
Specialskolorna, t ex Delfinen, Mattisskolan
Gråboskolan

Barn- och utbildingsnämndens beslut

  1. Presidiet ges i uppdrag att planera BUN-tema och ev studiebesök under 2004