BUN § 8. Tema för kontaktpolitikerbesök

Utskrivet från: http://gotland.se/13281

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomson
Sidan uppdaterad: 2004-02-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-02-18

BUN § 8.
Tema för kontaktpolitikerbesök

Förslag till tema:
Implementering av skolplanens inriktningsmål – Hälsofrämjande Skola

Barn- och utbildingsnämndens beslut

  1. Förvaltningen ges i uppdrag att lämna förslag till en strukturerad plan för BUN-ledamöternas studiebesök 2004.