BUN § 9. Rapporter

Utskrivet från: http://gotland.se/13280

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomson
Sidan uppdaterad: 2004-02-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-02-18

BUN § 9.
Rapporter


Planerings-/och försörjningschef Freddy Sirland, projektledaren Hans Prans samt läraren Ros-Marie Lindby rapporterade förslag till om- och tillbyggnad av Kräklingbo skola. I anslutning till rapporten besiktigades skolans och förskolans lokaler.

Förvaltningschef Lars Danielson rapporterade om
° Idémässan 10-11 mars 2004
° Överläggningar kring samarbete BUF – kyrkan
° Gotlands Idrottsförbunds projekt Handslaget – en möjlighet
° Föräldrautbildning
° Förvaltningstillsyn vt 2004 , W13
° Chefskonferens 5 mars
° Förekomst av skolpliktsärenden, polisanmälningar och socialtjänstärenden
° Planerad enkät med intresseförfrågan angående Barnskötarutbildning

BUNs ordförande Brittis Benzler inbjöd BUN-ledamöterna till föräldramöten med anledning av pågående översyn av skolorganisationen enligt följande:

3 mars kl 19.00 När skola När Bygdegård
9 mars kl 19.00 Fardhem skola Levide Bygdegård
23 mars kl 19.00 Stenkumla /Träkumla skolor Stenkumla skola

Barn- och utbildingsnämndens beslut