BUN § 10. Reviderad programpeng, Den rörliga bildens språk

Utskrivet från: http://gotland.se/13279

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomson
Sidan uppdaterad: 2004-02-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-02-18

BUN § 10.
Reviderad programpeng, Den rörliga bildens språk

(BUN § 2003/99)
BUN behandlade 2003-12-17 frågan om programpeng för gymnasieskolans program.

Gymnasiechef Alf Nilsson anför i skrivelse 2004- bl a följande
Den rörliga bildens språk har riksintag (beviljat av regeringen), vilket innebär specifika krav på särart i form av innehåll, utrustning/teknik, lärarkompetens och pedagogiskt upplägg. Utbildningen kan sökas av elever från hela Sverige.

Andelen elever från andra kommuner varierar mellan 60-70 procent. I dagsläget är 50 av 82 elever från andra kommuner (61%). När beslutet om reviderad programpeng togs inkluderades den rörliga bildens språk.

Gymnasiechefen föreslår att programpengen för Den rörliga bildens språk fastställs till 81 888 kr

Barn- och utbildingsnämndens beslut

  1. BUN fastställer att programpeng för Den rörliga bildens språk 2004 skall uppgå till 81 888 kr. (Med ändring av BUNs beslut § 2003/99)