BUN § 11. Namnfrågor Kv Solrosen

Utskrivet från: http://gotland.se/13278

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomson
Sidan uppdaterad: 2004-02-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-02-18

BUN § 11.
Namnfrågor Kv Solrosen

Namnfrågor Kv Solrosen


Barn- och utbildingsnämndens beslut

  1. F d Säveskolans aula, som ligger i anslutning till F-huset skall benämnas
    Säve-aulan.

    Biblioteket i den nya byggnaden för Richard Steffen-gymnasiet skall benämnas
    Säve-biblioteket