Kontakt

Paola Ciliberto
Chef för kulturenheten 
Telefon: 073-765 82 45
E-post: paola.ciliberto@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Skapande barn på Atheneskolan i Visby. (foto: Stig Hammarstedt)

För barn och unga

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för Regionens verksamhet på kulturområdet.

Region Gotland bedriver kulturverksamhet inom skola och barnomsorg, till exempel föreställningar, Skapande skola, Skolbio och Minibio.

Vi ger också stöd för ungdomsverksamheter och erbjuder många möjligheter för barn och ungdomar att utveckla sitt kulturintresse. 

Kulturenheten och Kulturskolan köper tillsammans in och arrangerar skolföreställningar inom teater och dans. De Regionala kulturinstitutionerna arbetar också för att sprida kultur till barn och ungdom i skolan. Gotlands Museum erbjuder skolprogram, Film på Gotland gör exempelvis filmfestivaler och Gotlandsmusiken kan både anordna konserter och göra musikprojekt tillsammans med barnen.
Mer om Regionala kulturinstitutioner >>>
Kontakta Kulturenheten >>>

Genom konceptet Skolbio erbjuder Region Gotland samtliga skolor att varje år få se film på en av öns biografer.
Mer om Skolbio >>>

Skapande skola ger grundsärskolor och grundskolor F-9 möjlighet att utveckla sitt eget skapande genom möten med professionella kulturarbetare.
Mer om Skapande skola >>>

Minibio är filmpaket med kortfilmer särskilt framtagna för barn 3-5 år. Förskolor kan genom dessa använda film som ett pedagogiskt verktyg.
Mer om Minibio >>>

Bedriver du en förening med verksamhet för ungdomar? Förutom våra kulturstöd finns flera möjliga stöd att söka på fritidsområdet: Aktivitetsstöd, projektstöd distriktsstöd, resestöd och startstöd. 
Mer om Stöd till ungdomsverksamhet >>>

 

Engagera dig i en förening! I Föreningsregistret kan du söka efter föreningar efter inriktning eller geografi. Under rubriken Övriga kulturaktörer och resurser hittar du tips inom respektive område.
Länk till Föreningsregistret >>>
Övriga kulturaktörer och resurser >>>

Kulturboost erbjuder ungdomsrabatt hos flera aktörer.
Mer om Kulturboost >>>

Inom Kulturskolan på Gotland kan barn och unga ta lektioner inom sång, musik, dans och filmskapande.
Länk till Kulturskolan >>>

Fenix Ungkulturhus bedrivs av Region Gotland som en fritidsverksamhet. Det är ett kulturhus och en mötesplats för ungdomar från 16 till 25 år. 
Länk till Fenix Ungkulturhus >>>

Kulturenheten anordnar också offentliga föreställningar, framför allt för barn och familjer. Detta sker i samarbete med föreningar som Kulturföreningen Roxy, KUNO samt Sudrets och Nordrets Teaterföreningar.