Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ainbusk får Gotlands kommuns kulturpris 2003

Utnämningen offentliggjordes vid en presskonferens efter kultur- och fritidsnämndens sammanträde idag, onsdagen den 19 november.

Kultur- och fritidsnämndens motivering lyder:

Kultur- och fritidsnämnden i Gotlands kommun har beslutat att 2003 års kulturpris ska gå till Ainbusk - fyra kvinnor som med varmt hjärta och huvudet på skaft sprider musik, glädje och tänkvärdheter - med omisskännlig gotländsk dialekt - över landet.

Trots sin relativa ungdom har Ainbusk många scenframgångar bakom sig och firar i år sitt 20-årsjubileum som artister. Hela tiden har de på ett övertygande sätt visat att framträdanden i landslagsklass och personlig utveckling mycket väl kan kombineras med sammanhållning och gemensamma framgångar. Som förebilder för nya generationer har de bevisat vad flickor från landet kan åstadkomma.

Samtidigt har de aldrig glömt sina rötter utan med oförtröttlig energi verkat som goda ambassadörer för Gotland. Ainbusk har riktat strålkastarna på att humor och allvar är goda grannar. Och att det grannskapet tycks särskilt väl utvecklat i När.