Kontakt

Angelica Andersson Fihn
Avdelningschef
Telefon: 0498-269658
E-post: angelica.andersson-fihn@gotland.se

För kontaktuppgifter till ditt bibliotek, se respektive hemsida.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Kvinna läser en bok på Almedalsbiblioteket

Bibliotek

På Gotland finns tio bibliotek och två bokbilar. Förutom de mer traditionella verksamheterna som bokutlåning och informationssökning bedriver biblioteken programverksamhet för barn, unga och vuxna.

 

På biblioteken kan du utan kostnad ta del av information och litteratur, kunskap och kultur. Biblioteken erbjuder också spännande evenemang för alla åldrar. Med ett lånekort får du tillgång till böcker och övriga medier på biblioteken på Gotland. Låna och lämna på det bibliotek som passar dig bäst!

Till biblioteken på Gotlands webbplats

Biblioteken på Gotland

Här listas alla Gotlands bibliotek. Läs mer om respektive bibliotek och se öppettider genom att klicka på länken.

Bokstart Gotland

Biblioteken är med i regionens samarbete Bokstart Gotland. Bokstart arbetar med familjestödjande insatser som främjar små barns språkutveckling.
 
Bokstart Gotland samordnas av regional biblioteksutveckling, som också ansvarar för bland annat taltidningen På tal om Gotland.