Kontakt

Madeleine Nilsson
Kulturföreningar
Telefon: 0498-26 96 28, 0737-65 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Per Wallstedt
Strateg Idrott och fritid
Telefon: 0498- 26 96 31
E-post: per.wallstedt@gotland.se

Sofia Nordström
Föreningskonsulent fritid
Telefon: 0498-26 96 76
E-post: forening@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stöd, stipendier och föreningsliv

Gotland är unikt på många sätt, även inom föreningslivet. På ingen annan plats finns ett lika omfattande föreningsliv som här.

På Gotland har vi en tradition i att gå samman för gemensamma intressen. Vi bor glest och därför har det bildats många små föreningar istället för ett fåtal stora.

På de här sidorna hittar du information om hur man gör för att starta en förening samt hur man söker bidrag och stöd. I vårt föreningsregister hittar du uppdaterad information om alla föreningar på Gotland.

Kontakta oss gärna om du har frågor om föreningsliv!

Är du representant för en kulturförening? 

Hitta direkt