Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bassängbad

Vattnet i bassängbad behöver renas från smuts, partiklar och bakterier. Det behövs bra rutiner för att säkerställa en god badvattenkvalitet. På den här sidan kan du läsa mer om vilka regler som gäller bassängbad.

Anmälningsplikt

Bassängbad som allmänheten kan besöka eller som används av många människor ska anmälas till oss på Miljö- och hälsoskydd. Vi kan då ge tips och råd kring hur ni kan arbeta med er bassäng. Vi kan också begära förändringar i samband med anmälan. Använd vår e-tjänst för att anmäla din bassäng:

Tillsyn

Din bassäng kommer få årlig tillsyn av oss. När vi gör tillsyn kontrollerar vi era rutiner och er egenkontroll. Vi ger också stöd och vägledning. Tillsynen av bassänger handlar bland annat om:

  • Kontroll av badvattnets kvalitet
  • Att reningssystemet är korrekt dimensionerat
  • Att dosering av desinfektionsmedel ligger på en lagom nivå
  • Att personalen som sköter den dagliga driften har tillräcklig kunskap
  • Att de badande informeras om vikten av god hygien  

Vi gör tillsyn utifrån Miljöbalken och Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Egenkontroll

Enligt Miljöbalken ska alla verksamheter ha en egenkontroll.  En egenkontroll är verksamhetens eget system för att förebygga negativ påverkan på hälsa och miljö. Kontakta gärna oss om du har frågor om din egenkontroll. 

Att tänka på

Din verksamhet kan även omfattas av andra lagstiftningar än miljöbalken som innebär att någon form av anmälan eller tillstånd krävs.