Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bassängbad

Vattnet i bassängbad behöver renas från smuts, partiklar och bakterier. Det behövs väl utformade kontrollrutiner för att säkerställa en god badvattenkvalitet. På den här sidan kan du läsa mer om vad som gäller för vår tillsyn av bassängbad.

Anmälningsplikt

Bassängbad som allmänheten kan besöka eller som används av många människor ska anmälas till oss på Miljö- och hälsoskydd. Vi kan då ge tips och råd kring hur ni kan arbeta med er bassäng. Vi kan också begära förändringar i samband med anmälan. Syftet med vårt arbete är att hindra att smitta och sjukdom sprids till badgäster om skötseln skulle fungera bristfälligt. Använd vår e-tjänst för att anmäla din bassäng till oss:

Tillsyn

Din bassäng kommer få årlig tillsyn av oss. När vi gör tillsyn kontrollerar vi era rutiner och er egenkontroll. Vi ger också stöd och vägledning. Tillsynen av bassänger handlar bland annat om:

  • Kontroll av badvattnets kvalitet
  • Att reningssystemet är korrekt dimensionerat
  • Att dosering av desinfektionsmedel ligger på en lagom nivå
  • Att personalen som sköter den dagliga driften har tillräcklig kunskap
  • Att de badande informeras om vikten av god hygien  

Vi gör vår tillsyn utifrån Miljöbalken, och verksamheterna betalar en avgift för tjänsten. Läs mer om vår taxa här:

Egenkontroll

Enligt Miljöbalken ska alla verksamheter göra egenkontroller. En egenkontroll är verksamhetens eget system för att förebygga eller åtgärda negativ påverkan på hälsa och miljö, och se till att de följer de olika lagkrav som finns. Kontakta gärna oss om du har frågor om din egenkontroll. 

Att tänka på

Verksamheten kan omfattas av andra lagstiftningar än miljöbalken som innebär att någon form av anmälan eller tillstånd krävs.