2004-01-22, §§ 1-25

Utskrivet från: http://gotland.se/12723
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2004-01-22

Register

Regionstyrelsen 2004-01-22
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: kl 9.00-11.30
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Carina Grönhagen (s)
Björn Jansson (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c)
Lena Celion (m)
Bror Lindahl (fp)
Birgitta Eriksson (m), tjg ersättare
Eric Martell (s), tjg ersättare
Heidi Plisch (mp), tjg ersättare
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Leif Dahlby (s)
Gösta Hult (c)
Stefan Nypelius (c)
Bodil Rosengren (v)
Mats Sundin (s)
Hans-Erik Svensson (s)
Göran Örtbrant (m)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Sekreterare: Ann Egefalk, tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2004-01-27
Datum för anslags nedtagande: 2004-02-18