Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Resemedicinska vaccinationsmottagningen

Resemedicinska vaccinationsmottagningen är i nuläget stängd. Du kan däremot få rådgivning på telefonnummer 0498-26 80 03.