Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hudmottagningen

Välkommen till hudmottagningen på Visby lasarett, en specialiserad mottagning för hudsjukdomar.

Observera att vid kontakt via telefon används ett återuppringningssystem.