Kontakt

Telefon: 0498-26 80 03. Se kontaktinformation på 1177.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Infektionsmottagningen

Välkommen till mottagningen på Visby lasarett.

Hitta till oss på Visby lasarett

Följ gul markering från huvudentrén till hisshall A. Gå eller tag hissen en våning ner till plan 2.