Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

KFN protokoll 2003

15 januari §§ 1-15
19 februari §§ 16-34
19 mars §§ 35-56
23 april §§ 57-72
28 maj §§ 73-93
17 juni §§94-116
13 augusti, budgetdag (inget protokoll)
17 september §§ 117-135
15 oktober §§ 136-154
19 november §§155-175
17 december §§ 176- 192