2003-12-11, §§ 297-323

Utskrivet från: http://gotland.se/12228
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2003-12-11

Register

Regionstyrelsen 2003-12-11
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum,
Tid: kl 9.00-11.30
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Carina Grönhagen (s)
Björn Jansson (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c)
Roy Hansson (m)
Lena Celion (m)
Bror Lindahl (fp)
Gösta Hult (c), tjg ersättare
Heidi Plisch (mp), tjg ersättare
Ylva Simander (s), tjg ersättare
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Curt Broberg (c)
Stefan Nypelius (c)
Bodil Rosengren (v)
Rose-Marie Stenbom (s)
Mats Sundin (s)
Hans-Erik Svensson (s)
Göran Örtbrant (m)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Sekreterare: Ann Egefalk, tel: 0498-26 93 05

Datum för anslags uppsättande 2003-12-17

Datum för anslags nedtagande 2004-01-08