Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vad kostar miljötillsyn?

Syftet med tillsynen är att kontrollera att bestämmelserna i miljöbalken efterföljs, som finns till för att skydda vår hälsa och miljö. Vi tar ut avgifter för vårt arbete enligt en taxa som har beslutats av regionfullmäktige. På den här sidan kan du läsa mer om vad olika tillsyner kostar. 

Avgiften baseras på taxan

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan till oss. Avgiften för 2023 är 1084 kronor per timme. För många typer av anmälningar tar vi en fast avgift. På den här länken kan du läsa mer om vår taxa: 

Avgift för miljötillsyn

För tillsynen betalar din verksamhet antingen en fast årlig avgift eller timavgift.

Fast årlig avgift

Alla verksamheter som ska betala en fast årlig avgift för miljötillsyn får ett särskilt beslut om det från oss, i samband med beslutet om anmälan. Den fasta årliga avgiften beror bland annat på hur mycket tillsynstid din verksamhet ska ha. Mer  information om hur avgiften räknas fram finns i bilaga till taxan.

Den årliga tillsynstiden går till kontakt med din verksamhet, planerade inspektioner, förberedelser, restid, inspektionsprotokoll, granskning av egenkontroll och miljörapporter, med mera. En årlig avgift behöver inte innebära att vi besöker din verksamhet på plats varje år.

Extra tillsynsavgift

Om det krävs extra tillsyn utöver den årliga tillsynstiden tar vi timavgift. Extra tillsyn kan behövas om din verksamhet inte följer villkoren i beslut, om det finns brister i egenkontrollen eller vid utredning av befogade klagomål.

Timavgift och fast engångsavgift 

Verksamheter som inte har en fast årsavgift får betala en timavgift eller en fast engångsavgift för vår tillsyn. Detta gäller ofta verksamheter som inte behöver anmäla eller ansöka om tillstånd.

Avgifter vid klagomålsärenden

Det kostar inget att vända sig till oss med ett klagomål eller en fråga. Om klagomålet är befogat får den som har orsakat störningen betala för tillsynen.

Taxor