Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Barn på en stenstrand som kastar macka i havet.

Ett rörelserikt Gotland – aktörer samlas för att skapa rörelse och hälsa för fler

Publicerad 2023-11-21 11:00
På Gotland har vi målet att alla ska röra sig en timme varje dag. För att nå dit samlades idag nära 100 representanter för Gotlands föreningar, företag och organisationer för att skapa nya samarbeten, i Forum för social välfärd.
Vi blir ett alltmer stillasittande folk i Sverige, och på Gotland. Denna förändring sker trots ny kunskap, forskning och rekommendationer om vikten av daglig rörelse. Hur får vi nu fler att röra på sig när man än så  länge inte lyckats vända trenden med fysisk inaktivitet och ökad ohälsa i övriga världen?
 
I programmet Kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland har gotländska aktörer enats om målet att alla ska röra sig en timme varje dag. 
 
–   Idag har vi fokuserat på rörelserikedom, physical literacy på engelska. Det är en viktig fråga som vi vet påverkar livskvalitén genom hela livet för alla. Här idag har vi utforskat möjligheterna till samarbeten för att skapa positiva rörelseupplevelser och miljöerbjudanden för fler människor. Vi är glada att gotländska föreningar, företag och organisationer engagerar sig här i forumet och fler är välkomna, säger Elin Lööf, folkhälsostrateg, Region Gotland.
 
Flera rörelseprojekt var på plats för att berätta om sitt arbete och skapa samverkan, bland andra Hållbar Hälsa från Wisbygymnasiet, projekt om att tillgängliggöra vandringsleder på Gotland, barn- och elevhälsans arbete med Go FaR och pensionärsorganisationernas bygdegårdsturné för hälsa. Grim Jernudd från Change the Game var på plats och berättade om Umeås resa mot ett rörelserikt samhälle. 
 
–   Vi ser rörelserikedom som ett socialt innovationsverktyg som ger nya förklaringsmodeller, riktlinjer och sätt att prata om rörelse till oss som jobbar med att skapa förutsättningar för hälsa och välbefinnande, säger Grim Jernudd, Change the Game.
 
Så kan du engagera dig för Gotlands utveckling
Vill du engagera dig i Gotlands utveckling, för att fler ska röra sig mer eller för att skapa utveckling inom andra sociala frågor? Som representant för din förening, företag eller organisation, kontakta socialvalfard@gotland.se