Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vattentäkten Langs Hage stängs av tillfälligt

Publicerad 2023-11-17 11:36
Region Gotland har identifierat höga halter av bakterien Clostridium perfringens i vattentäkten Langs Hage i Visby. Halterna här är dubblerade jämfört med övriga platser. Nu stängs Langs Hage av och arbetet med att hitta själva orsaken fortsätter.

De första provsvaren som indikerade de höga halterna i Langs Hage, fick regionen in sent på onsdag kväll. Analyser har nu gjorts i samverkan med den nationella vattenkatastrofgruppen VAKA, och regionen har i dag beslutat att förbereda för att stänga av Langs Hage från vattennätet och spola igenom hela systemet.

– Orsaken till de höga bakterienivåerna vet vi inte än, men vi vet ju att det har varit extremt höga regnmängder på Gotland i höst, så det kan vara en orsak, säger regionens VA-chef Susanne Bjergegaard Pettersson.

– Vi räknar med att få onsdagens provsvar under dagen och då kommer vi att gå vidare med vår plan kring Langs Hage. Den här årstiden klarar vi att leverera en tillräcklig mängd vatten utan den här täkten, säger Susanne Bjergegaard Pettersson.

Genomspolningen är en omfattande process som kommer att ta några veckor och under tiden kommer fokus att ligga på provtagning i ledningsnätet.

– Nu ska man inte dra slutsatsen att detta inte berör en längre, till exempel om man inte bor i Visby. Alla i de berörda områdena är en del av samma nät och ska därför fortsätta koka vattnet, säger Susanne Bjergegaard Pettersson.

Onsdagens provsvar redovisas i den samlade lägesbilden i eftermiddag, förutsatt att det har inkommit innan kl. 15.00 i dag. Om provsvaret inte har kommit innan 15.00 så kommer det att redovisas i måndagens lägesbild.