Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till föreläsning: Hur blir idrotten en superkraft som förebygger våld mot kvinnor?

Publicerad 2023-11-17 09:58
Nästa vecka genomförs den nationella kampanjen och aktivitetsveckan ”En vecka fri från våld”. Den stöds bland annat av Jämställdhetsmyndigheten, Sveriges kommuner och regioner samt länsstyrelserna. På Gotland uppmärksammas den bland annat genom en öppen föreläsning på Almedalsbiblioteket i Visby.
I år infaller ”En vecka fri från våld” vecka 47. Veckan är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN och stödjs av Jämställdhetsmyndigheten, Sveriges kommuner och Regioner samt länsstyrelserna. Initiativet har varit årligen återkommande och med syftet att våld går att förebygga. Under veckan genomförs kampanjer, föreläsningar och andra insatser runt om i landet och länet. 
 
På Gotland genomförs föreläsningen ”Hur blir idrotten en superkraft som förebygger våld mot kvinnor?”. Föreläsningen är gratis och öppen för alla.
 
Dag och tid: torsdag 23 november klockan 18.00-20.00
Plats: Almedalsbibliotekets hörsal, Cramérgatan 5 i Visby
 
Ingen anmälan krävs men begränsat antal platser så var på plats i god tid.
 
Hur de inneboende krafterna som finns inom idrotten kan användas för att motverka våld är något som föreläsaren Peter Rung verkat för de senaste tio åren. Peter Rung är en av två projektledare som genom RF-SISU arbetar med att öka kunskapen om och hur vi kan förebygga våld i nära relationer, våld i ungas relationer och mäns våld mot kvinnor.
 
Under föreläsningen kommer du få ta del av det inspirerande arbete som pågår här på Gotland och även vad som gjorts på andra ställen. Du kommer även få med dig inspiration och verktyg hem för att själv kunna bidra när du känner oro för att någon far illa.
 
- Jag vill skapa ett samhälle där omtanke, omsorg och hänsyn präglar varje klassrum, omklädningsrum och arbetsplats. Det är min övertygelse att
den dagen det händer, kommer också omtanke och omsorg att prägla samhället, säger Peter Rung.
 
- Region Gotland arbetar ständigt med att höja vår gemensamma kunskapsnivå om våld i nära relationer (och övrigt våld). Just nu pågår en specifik insats med många initiativtagande aktörer på södra Gotland där målet är att hitta en plattform för samverkan i jobbet mot våld. Idrottsrörelsen är en oerhört viktig kugge och organisation i sammanhanget, där en stor del av vardagslivet sker för unga, vuxna och äldre, säger Katrin Rindlaug, jämställdhetsstrateg i Region Gotland. 
 
Arrangörer för föreläsningen är RF Sisu Gotland, Länsstyrelsen Gotlands län, Polisen och Region Gotland.